top of page

De achtergrond van Superheld Reiki

Op een internationale bijeenkomst in 2018 ontmoette Berthy Silvia Oliveira en haar partner João Magalhães. Twee Portugese Reikimasters, die zich sinds jaar en dag inzetten om Reiki in hun land te promoten.

Silvia vertelde Berthy bij die ontmoeting hoe zij op een dag een hyperactief kind op haar behandeltafel kreeg en hoe zij na vijf minuten al besefte: dit gaat niet werken. Naar aanleiding van deze ervaring dacht zij na over een creatieve manier om kinderen dichter bij zichzelf en hun innerlijke kracht te brengen. Zij bedacht een verhaal waarin Superheld Reiki de hoofdrol kreeg toebedeeld.

Zij oogstte zo veel succes met dit verhaal dat zij besloot het verhaal en haar methode in een boek samen te vatten.

Vanaf het moment van publicatie werd dit boek de leidraad voor het verdere werk van Silvia met kinderen. Zij startte, samen met een groep vrijwilligers een project getiteld: “Positieve Jeugd”. Dit project werd een groot succes en is sindsdien uitgegroeid tot een grote organisatie, waarbinnen nog steeds vele vrijwilligers actief zijn.

 

Zie voor meer informatie hierover deze link

Berthy was zo diep geraakt door het verhaal en het boek van Silvia, dat zij ter plekke besloot dit boek te gaan vertalen om het in Nederland en in België onder de aandacht van de jeugd te kunnen brengen.

Silvia en João juichten dit voornemen van harte toe en beloofden direct alle medewerking hieraan te verlenen. Nadat de vertaling gereed was, hebben Silvia en João de rechten voor de Nederlandstalige uitgave overgedragen aan Berthy zodat niets meer in de weg stond om het boek daadwerkelijk uit te geven.

Berthy vertelde enthousiast aan iedereen die het maar wilde horen waar zij mee bezig was. Zo ook aan Marian Boers, die als “kinderdeskundige” direct de waarde van het boek inzag en net zo enthousiast werd. Vanaf dat moment ontstond er een nauwe, vruchtbare samenwerking en is het ons beider passie om van Superheld Reiki ook in Nederland en België een succes te maken.

bottom of page