top of page

Ik ben blij

Ik ben lief

Het verhaal als leidraad

 Oude wijsheid:

 Op een avond wandelde een oude man met zijn kleinzoon door het bos.

De grootvader vertelde aan het kind over de strijd die zich in zijn binnenste  afspeelde:

 “Mijn zoon, het is een gevecht tussen twee wolven.

De een heet woede, jaloezie, spijt, begeerte, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, leugenachtigheid, egoïsme.

De ander heet vreugde, vrede, liefde, hoop, rust, nederigheid, vriendelijkheid, waarheid, trouw”.

 “En, grootvader, wie wint er?"

 De oude man antwoordde:

“De wolf die ik te eten geef”.

anoniem

Iedere keuze die wij in het leven maken is gebaseerd op liefde dan wel op angst.

 

Superheld Reiki helpt kinderen te begrijpen dat ze allerlei emoties ervaren en leert ze hoe ze de negatieve emoties (gebaseerd op angst) samen met Superheld Reiki kunnen transformeren. De daarbij aangereikte 'magische zinnen' helpen de kinderen hun gevoelens beter uit te drukken en hun aandacht te focussen.

Ik ben bang

Ik ben boos

bottom of page