top of page

Superheld Reiki, een ware (kinder)vriend in groep 4.

Graag willen wij jullie vertellen over de pilot die wij hebben gegeven in groep 4 van een basisschool (kinderen van 7/8 jaar). Bijzondere lessen waarin het verhaal van Superheld Reiki en het popje van deze superheld een prominente plaats innamen.

 

Deze lessen vormen – naar onze mening - een goede aanvulling op de reeds bestaande programma’s binnen het lesprogramma van de Sociaal Emotionele Vorming en zijn gericht op de thema’s Zelf en Zelfsturing. Immers waar andere programma’s zich vooral richten op hoe het kind zich verhoudt naar een ander kind (naar buiten) richt Superheld Reiki zich op de innerlijke reactie van het kind (naar binnen) en helpt het kind om (meer) in contact te komen met de eigen kracht en rust.

 

Een droom die uitkwam: kinderen bewust maken van hun eigen innerlijke kracht en gevoelens, deze bewust te leren voelen c.q. te ervaren zodat ze meer in contact kunnen komen met hun eigen lichaam. Hierdoor wordt hun zelfkennis vergroot als ook het gevoel van eigenwaarde en het concentratievermogen. 

groep 4 met diploma.jpg

De lessen werden natuurlijk op een speelse manier gegeven. Naast het voorlezen van een stukje verhaal en het bespreken van dit stukje tekst hebben de kinderen o.a. yogaoefeningen en kindermeditaties gedaan.

 

Het resultaat na een paar maanden “Superheld Reiki” in de groep: enthousiaste, meer zelfverzekerde en kalmere kinderen als ook ouders die aangaven hoe waardevol zij deze lessen in deze (chaotische) tijd vinden.

Natuurlijk hebben wij deze pilot met de kinderen feestelijk afgesloten waarbij de kinderen een heus Superheld Reiki diploma kregen en de makers van het Superheld Reiki lied: Edna Kalb en Fred Meijer samen met de kinderen het Superheld Reiki lied enthousiast hebben gezongen.

bottom of page