top of page

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De website www.superheldreiki.nl bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Superheld Reiki niet garanderen dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Superheld Reiki aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname
Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming.

Privacy

Superheld Reiki is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De organisatie houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Superheld Reiki – Berthy Cambier en Marian Boers.

Uw gegevens
Indien u uw adresgegevens, telefoonnummer of e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van het popje Superheld Reiki, worden deze niet verstrekt aan derden.

Clickgedrag
Superheld Reiki verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wijzigingen
Superheld Reiki behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement.

bottom of page