top of page

Superheld Reiki op school

Groep 4.1 aangepast.jpg

Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat momenteel in groep 4 van een lagere school wekelijks een pilot “Superheld Reiki” les wordt gegeven.

 

Deze lessen vormen – naar onze mening -een goede aanvulling op de reeds bestaande programma’s binnen het lesprogramma van de Sociaal Emotionele Vorming en zijn gericht op de thema’s Zelf en Zelfsturing. Immers waar andere programma’s zich vooral richten op hoe het kind zich verhoudt naar een ander kind (naar buiten) richt Superheld Reiki zich op de innerlijke reactie van het kind (naar binnen) en helpt het kind om (meer) in contact te komen met de eigen kracht en rust.

 

De lessen zijn zeer speels en er wordt gebruik gemaakt van meerdere werkvormen.

 

Een lessencyclus is inmiddels gemaakt en wij werken nu hard aan een training voor leerkrachten.

Deze training hopen wij in september 2021 aan te kunnen bieden.

 

We houden u van dit project op de hoogte!

Voor vragen of nadere info kunt u zich wenden tot Marian: tel:06 3463 4105/website: www.reikimarianboers.nl

bottom of page